Scan2019-01-31T16:01:03+00:00

Digitalizácia plošných predlôh: fotografií, obrazov a technickej dokumentácie

Sken do A4

  • Optický senzor Matrix CCD
  • Optické rozlíšenie 6 400 DPI

  • Optická hustota 4.0 Dmax

  • Farebná hĺbka 48 bitov
epson_V850
contex

Veľkoplošný sken

  • Šírka 105 cm, dĺžka neobmedzená
  • Optické rozlíšenie 600 DPI
  • Hrúbka predlohy max. 10 mm


  • Farebná hĺbka 48 bitov