Planografia2020-03-03T14:06:43+00:00

Výkresy, projekty, 
komplexné služby pre projektantov, stavby a investorov

drevené rámy

Tlač a plotrovanie

  • Maximálna šírka 1 500 mm
, dĺžka neobmedzená
  • Kópie čierno-bielych a farebných výkresov

  • Vykrytie pozadia na starých ozalidových výkresoch

  • Dodanie dát ideálne vo formáte PDF

Kompletizácia projektov

  • zoradenie výkresov podľa zoznamu
  • zoradenie profesií do kompletného celku


  • vloženie do tvrdých alebo chlopňových dosiek


  • skladanie, dierovanie, spinkovanie, číslovanie
  • väzba textových častí
Sken

Archivácia v digitálnej forme

Tlačové podklady naskenujeme a uložíme na dátový nosič alebo do cloudu.
Sken

Cenník tlače a kopírovania za A4

ČB FARBA
čiary čiary čiary/plochy plochy
0,117 € | 0,14 € 0,183 € | 0,22 € 0,383 € | 0,46 € 0,583 € | 0,70 €

Doplnkové služby

skladanie – strojné za A4 0,017 € | 0,02 €
skladanie – ručné za A4 0,025 € | 0,03 €
orezanie za A4 0,025 € | 0,03 €
šitie strojné – 1 spinka 0,025 € | 0,03 €
šitie ručné – 1 spinka 0,025 € | 0,03 €
dierovanie – 2 diery 0,10 € | 0,12 €
lepenie štítkov 1x 0,20 € | 0,24 €
lepenie štítkov 2x 0,40 € | 0,48 €
kompletizácia 1 hod. 15,00 € | 18,00 €
sprac. DWG za A4 0,20 € | 0,24 €

cena bez DPH | cena s DPH

Dáta pre tlač zasielajte túto adresu.

Stálym zákazníkom poskytujeme individuálne ceny